Menu

Požiarna ochrana drevených konštrukcií

Výhody

  • Stabilita a hladký povrch
  • Možnosť rôznych povrchových úprav

Drevene konštrukcie

Široká ponuka riešení Promat je zameraná na najnáročnejšie požiadavky. Konštrukcie sú oficiálne testované v skúšobniach. Výhody dosiek PROMATECT® ocenia stavitelia najmä pri modernizácii a rekonštrukcii starých budov. Drevené konštrukcie v spojení s našimi protipožiarnami doskami spoľahlivo vydržia 90 minút v požiari. Nenosné konštrukcie, ale aj nosné drevené systémy v starých budovách môžu byť bezpečné.

Drevené nosné prvky

Jednoduchým obkladom drevených stĺpov a nosníkov doskami PROMATECT® sa ľahko dosiahne požiarna odolnosť 90 minút.

Drevené trámové stropy

Pri obklade drevených trámových stropov sa nemusí použiť podkonštrukcia. Aj pri malej hrúbke dosiek sa dosahujú vysoké hodnoty požiarnej odolnosti. Výhodou je stabilita systému a nízka hmotnosť.

Drevené trámové strechy

PROMATECT® je ľahké, jednoduché a ekonomické riešenie, teda ideálne pre strešné konštrukcie plochých a šikmých striech. Uvažuje sa požiarne zaťaženie z dola. Zvláštou prednosťou je, že protipožiarne dosky majú technologické vlastnosti podobné s drevom. Môžu sa používať rovnaké nástroje a pracovné postupy.

BOARD WEIGHTS

Nosné a drevené konštrukcie Požiarna odolnosť PROMATECT® typy a hrúbky Konštrukcie Klasifikačný protokol Klasifikácia Skúšobná metóda

+20 min. PROMATECT®-H 10 mm 460.30 PK2-16-04-901-C-1 EN 13501-2+A1:2010 EN 1365-4
+26 min. PROMATECT®-H 15 mm
+36 min. PROMATECT®-H 20 mm
+52 min. PROMATECT®-H 25 mm
+53 min. PROMATECT®-L 20 mm
+64 min PROMATECT®-H 30 mm
+81 min PROMATECT®-L 30 mm
+82 min PROMATECT®-H 15+20 mm
+96 min. PROMATECT®-H 2x20 mm
+114 min. PROMATECT®-L 2x20 mm