Menu

PROMASEAL®-AG

Popis výrobku

PROMASEAL®-AG je intumescentný jednokomponentný protipožiarny tmel na akrylátovej báze s vysokým expanzným tlakom.

Výhody

  • Pri expanzii vzniká vysoký tlak
  • Vynikajúca priľnavosť na rôzne povrchy
  • Pretierateľný

Oblasti použitia

PROMASEAL®-AG je protipožiarny tmel určený pre tesnenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je vhodný pre použitie na tesnenie prestupov káblov, káblových zväzkov, káblových prechodiek, horľavých rúr ako aj horľavých rúr s horľavými izoláciami, ako ochrana proti prestupu ohňa, dymu a tepla.