Menu

PROMASTOP®-B

Popis výrobku

PROMASTOP®-B je protipožiarna permanentne elastická intumescentná tehla, ktorá sa používa na tesnenie prestupov inštalácií.

Výhody

  • Trvalo pružný a prachotesný systém
  • Rýchla a jednoduchá, bezprašná montáž
  • Jednoduchá výmena káblov a rúr

Oblasti použitia

PROMASTOP®-B je protipožiarne tesnenie tvaru tehly pre použitie do stien a stropov. Je vhodné pre jednotlivé káble, káblové zväzky a pre horľavé a nehorľavé rúry. Zabraňuje prestupu dymu, ohňa a tepla. Navyše sa môže používať ako tesnenie škár v masívnych stenách..

Rozmery