Menu

PROMASTOP®-P

Popis výrobku

PROMASTOP®-P je protipožiarna permanentne elastická intumescentná zátka, ktorá sa používa na tesnenie prestupov inštalácií. Pri expanzii vytvára tlak.

Výhody

  • Trvalo pružný a prachotesný systém
  • Rýchla a jednoduchá, bezprašná montáž
  • Jednoduchá výmena káblov a rúr

Oblasti použitia

PROMASTOP®-P je protipožiarne tesnenie tvaru zátky pre použitie do stien a stropov. Je vhodné pre jednotlivé káble, káblové zväzky a pre horľavé a nehorľavé rúry. Zabraňuje prestupu dymu, ohňa a tepla.

Rozmery