Menu

PROMATECT®-100

Popis výrobku

Protipožiarna doska s minerálom PROMAXON, veľkoformátová, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001.

PROMATECT®-100 obsahuje autoklávované kalciumsilikátové častice PROMAXON (syntetický kalciumsilikátový sférický minerál) viazané v minerálnej matrici. Technológia PromaX® zabezpečuje vynikajúcu požiarnu odolnosť vo väčšine aplikácií.

PROMATECT®-100 je doska takmer bielej farby. Lícový povrch je hladký a vhodný a povrchovú úpravu podľa požadovaného archoitektonického stvárnenia. Rubový povrch je štruktúrovaný.

Výhody

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou

Oblasti použitia

  • Požiarne steny
  • Vysoké požiarne steny
  • Stropy a podhľady

Rozmery