Menu

PROMATECT®-200

Popis výrobku

Protipožiarna doska s minerálom PROMAXON®, veľkoformátová, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001.

Výhody

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou

Oblasti použitia

  • Inštalačné a káblové kanály s požiarnou odolnosťou

Rozmery