Menu

PROMATECT®-250

Popis výrobku

Protipožiarna doska s minerálom PROMAXON, veľkoformátová, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001. PROMATECT®-250 je protipožiarna kalciumsilkátová doska s minerálnou matricou a plnivami. PROMATECT®-250 je doska takmer bielej farby. Lícový povrch je hladký, rubový povrch je štruktúrovaný.

Výhody

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou
  • nepodnecuje rast plesní, odolnosť proti napadnutiu škodcami

Oblasti použitia

  • Protipožiarny obklad nosných oceľových konštrukcií

Rozmery