Menu

PROMATECT®-H

Popis výrobku

Ľahká protipožiarna kalciumsilikátová doska, odolná proti vlhkosti, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001.

PROMATECT®-H je nehorľavá minerálna doska s matricou vystuženou špeciálnymi vláknami a s prísadami. Je bez organických vlákien a neobsahuje formaldehyd. PROMATECT®-H je bledej farby, má hladký líc a štruktúrovaný rub. Môže ostať bez povrchovej úpravy alebo je ju možné upraviť nátermi.

PROMATECT®-H je odolný proti účinkom vlhkosti, jeho fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí. Výkonnostné parametre sa vekom nezhoršujú.

Výhody

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou

Oblasti použitia

  • Tunely, obklady betónových stien a stropov
  • Rozvádzače
  • Protipožiarne dvere, poklopy a uzávery
  • Ochrana oceľových konštrukcií
  • Podhľady a membrány
  • Samonosné potrubia, obklady plechových potrubí

Rozmery