Menu

PROMATECT®-L

Popis výrobku

Ľahká veľkoformátová protipožiarna kalciumsilikátová doska, odolná proti vlhkosti, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001. PROMATECT®-L je chemicky inertný a odolný voči zriedeným kyselinám a zásadám. V prípade vysokej chemickej koncentrácie musí byť doska chránená. PROMATECT®-L je chemicky inertný a odolný voči zriedeným kyselinám a zásadám. V prípade vysokej chemickej koncentrácie musí byť doska chránená.

Výhody

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou
  • nepodnecuje rast plesní, odolnosť proti napadnutiu škodcami

Oblasti použitia

  • Ochrana oceľových konštrukcií
  • Samonosné potrubia, obklady plechových potrubí
  • Ochrana drevených konštrukcií
  • Protipožiarne dvere, poklopy a uzávery

Rozmery