Завод на Promat във Филаго, Италия за калциево-силикатни материали

Promat е водещ производител на пасивна пожарозащита и топло и шумоизолационни материали, като е специализиран във високо качествените стандартни продукти и индивидуално проектираните решения.

В базата във Филаго - в промишлено най-развития регион на страната - Promat Италия произвежда калциево-силикатни материали с ниска плътност.

Разнообразни, лесни за монтаж, енергийно и икономически ефективни, нископлътностните калциево-силикатни материали на Promat са първия избор за високотемпературна изолация и пасивна защита с голям обхват на приложения във всички основни направления на промишлеността.

Погледнете нашето видео: