Статии

Резултата: Резултата:
Системи за отвеждане на дим и топлина в новия стадион Ференц Пушкаш
01.04.2020
Многоетажните сгради и сградите с голям капацитет, каквито са и спортните съоръжения, се нуждаят от надеждни системи за пожарозащита и безопасна евакуация. Научете всичко за решенията, приложени в проект, побиращ над 67 000 души.
Международни огневи криви – полезен инструмент при проектиране на пожарната безопасност
06.02.2020
Всичко, което трябва да знаете за спецификите на различните видове пожар. Научете как да използвате техните реалистични време-температурни криви за проектиране на пожарна безопасност в сгради.
Стандарти за изпитване на огнеустойчивост на строителни конструкции и елементи
24.10.2019
Всичко за стандартите за изпитване на огнеустойчивост на строителни конструкции и елементи и за това кои се използват най-често и за каква част от строителната система.
Стандарти за огнеустойчивост и изпитване на реакция на огън на материали и продукти
13.08.2019
Научете кои са най-важните международни стандарти за огнеустойчивост и какво определят те за реакцията при пожар при изпитването на материали и продукти.
Пожарни прегради – задържане на огъня, там където е - Promat
09.05.2019
Пожарните прегради са вертикални и хоризонтални конструкции в сградата, които предотвратяват разпространението на огъня и топлината. Научете повече за тях и изберете най-доброто решение за вашия проект.
Пожарозащитни плоскости – изграждане на по-безопасни сгради - Promat
18.03.2019
Пожарозащитните плоскости са един от основните начини за спиране разпространението на огъня и горещината при пожар. Научете повече за тях и изберете най-подходящите за вашия проект.
Пасивна противопожарна защита - Promat
07.01.2019
Пасивната противопожарна защита (ППЗ) е важен елемент на противопожарната стратегия. Запознайте се с дефинициите, изпитванията и оценяването, Прочетете повече.
1 2 1/2