Системи за отвеждане на дим и топлина в новия стадион Ференц Пушкаш

Вентилация и дим
Референции

Проект като стадиона Ференц Пушкаш, планиран да побере над 67 000 души, може да бъде обсъждан от много аспекти; тази статия засяга накратко въпросите с отвеждането на дим и топлина.

При многоетажните сгради и сградите с голям капацитет, като спортните съоръжения, безопасната евакуация и огнезащитатa са приоритетни въпроси. Има строги законови правила за такива сгради.

Има две основни категории решения за пожарозащита: активна и пасивна пожарозащита.

Активната пожарозащита включва от една страна устройства, които автоматично откриват, че е избухнал пожар, и от друга страна устройства, които се задействат от тези системи или други спомагателни устройства и се борят с огъня чрез полуавтоматичен процес или следвайки определен принцип. Такива системи включват например пожарогасителни системи с вода, газ и пяна.

Схема на механичното отвеждане на дим и топлина
Схема на механичното отвеждане на дим и топлина

Пасивните пожарозащитни системи (архитектурна пожарозащита) включват всички сградни елементи, които са вградени и служат за предотвратяване на пожар без активно противопожарно действие, повишават конструктивната стабилност и възпрепятстват избухването и разпространението на пожар за определен период от време. Такива мерки включват например отвеждане на дим и подаване на чист въздух. Много сгради са проектирани така, че предотвратяват отвеждането на дим и топлина чрез гравитация, и затова се нуждаят от машини за създаване на принудително изпускане на дим и топлина и снабдяване с чист въздух.

Изображение на едно от възможните приложения на пожарозащитното покритие PROMASTOP® CC
Изображение на едно от възможните приложения на пожарозащитното покритие PROMASTOP® CC

Пасивните пожарозащитни конструкции имат изпитани параметри за пожарозащита и могат да забавят или блокират разпространението на огъня за даден период от време.

Тези системи включват така наречените пожарозащитни уплътнения, които се определят като такива, които запълват отвори, затварят отвори, и системи за линейно запечатване на отвори от Наредбата за пожаробезопасност. Те обикновено служат за разделяне на сградата на различни зони за опасност и пожарни сектори, както и за спиране на топлината (параметър “I”), физическите ефекти на пожара, като дим (параметър “E”), или на цялостния пожар (параметър “EI”), от разпространение в съседни зони.

Изображение на сертифицираната с издръжливост до 120 минути система за отвеждане на дим и топлина на стадиона Ференц Пушкаш
Изображение на сертифицираната с издръжливост до 120 минути система за отвеждане на дим и топлина на стадиона Ференц Пушкаш

Ключова част от пасивната пожарозащита е подходящото отвеждане на дим и топлина. Механичните системи за отвеждане на дим и топлина често използват отвори, преминаващи през пожарните сектори. Важно е да се отбележи, че обикновените стоманени плоски вентилационни въздухопроводи сами по себе си не покриват критериите за пожарозащита, тъй като при пожар се нагряват бързо и се деформират. Стоманените вентилационни въздухопроводи за отвеждане на дим и топлина трябва да бъдат сертифицирани, снабдени със специална топлинна изолация и на места – с компенсатори за топлинно разширение, често подсилени отвътре.

Освен посочените по-горе много сложни стоманени вентилационни системи, въздухопроводите построени от пожарозащитни строителни плоскости от калциев силикат, са оптимизирани и тествани специално за отвеждане на дим и топлина. Такива модерни, сертифицирани системи се предлагат от Promat, производител на продукти за пожарозащита, а тяхната система за отвеждане на дим и топлина, сертифицирана като EI 120 S multi, беше използвана в стадиона Ференц Пушкаш. Системата е сертифицирана да издържа до 120 минути при стандартно изпитване, използвайки огнева крива за затворено пространство, построена е от плоскости от калциев силикат с клас на горимост А1 и може да бъде сглобена на място като три- или четиристранна конструкция. Докато конвенционалните вентилационни системи се изграждат и топлоизолират в две стъпки, тази система се изгражда в една единствена стъпка, като оптимизира времето за изграждане и доставката на материали.

120-минутната система за отвеждане на дим и топлина в стадиона Ференц Пушкаш е построена от Dibu Kft., компания която има широк опит в пасивната пожарозащита, гарантирайки безопасността на новата футболна арена.

техническа-помощ Promat

Помощ за ваш проект

техническа-помощ Promat

Имате още въпроси?

Свържете се с нашия отдел за технически консултации още сега!

 

ИСКАНЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ СЕГА >>