Дилатационни фуги

Фугите между конструктивните елементи и слягащите фуги, във всяка конструкция с големи размери, трябва да бъдат осигурени. За да се избегне формирането на пукнатини и деформации в конструкцията, тези фуги поемат разширението и свиването на сградата и конструкциите. Подходящи примери са движението на бетона при температурни колебания, неравномерното слягане на основите на сградите, увеличените натоварвания и движения на конструкцията в резултат на вибрации или съсъхване на бетона. Планираните деформации се поемат от подвижни фуги и еластични връзки. Те трябва да бъдат защитени от огнево въздействие.

Конструктивни фуги

Продуктовата гама PROMASEAL® на Promat е изключително подходяща за уплътнение на фуги в строежи, в сгради и в конструкцията на сглобени предварително произведени елементи, в леки преградни стени, при уплътнение на връзки между стени и тавани, както и отвори около тръби на вътрешните, отоплителните и ВиК инсталациите.

Подвижни и еластични връзки

 Еластомерните или неопреновите подвижни връзки изисквани в множество строителни конструкции, трябва да запазят пълната си функционалност, дори и в случай на пожар. Облицовките PROMATECT® могат да бъдат произведени в необходимата конструкция, отчитаща чувствителността към температурата на използваните пластмаси. 

Възможно е чрез съответните индивидуални промени да се вземат предвид движенията в слягащите фуги.