Кутии за електрически кабели

Електрическите кабели и тръби, както и други основни сградни инсталации, с цел преграждане от огън, практичност и комфорт, често се монтират в коридори, откъдето се разклоняват към съседните помещения и отделения. Коридорите служат и за пътища за достъп и евакуация в случай на пожар и поради тази причина, кабелните инсталации са изложени на специфичен риск и заслужават особено внимание. Електрическите къси съединения все още са основна причина за пожар, като често дим и токсични газове се натрупват по пътищата за достъп и евакуация, и допълнително застрашават живущите и спасителните екипи.

Най-подходящи за ефективна защита от огън са  следните две изпитани и доказали се решения:

  • кабелни кутии PROMATECT® за огнево въздействие отвътре: кабелните канали PROMATECT® подтискат и предотвратяват разпространението на огън и топлина от външната страна на канала към другите секции, като пътища за евакуация, като по този начин те остават използваеми за определен период от време.
  • кабелни кутии PROMATECT® за огнево въздействие отвън: кабелните канали PROMATECT® са предназначени да запазят функционалността на кабелните инсталации и също така да защитят обикалящата среда. Определени инсталации, като електрическата например, са необходими за  поддържане на аварийното/евакуационното осветление в някои критични участъци. 

Други системи включват:

  •     спринклерни системи
  •     пожароизвестителни системи
  •     fire & аварийни асансьори
  •     аварийно осветление
  •     системи за отвеждане на дим и топлина
  •     системи за аварийно електрозахранване