Дървени конструкции

Promat предлага широка гама официално изпитани решения за специфични пожарозащитни проблеми, възникващи при дървени конструкции и при модернизация и реконструкция на стари сгради. Стените с дървени рамкови конструкции, дървените подпорни стени и стените от греди, които с продуктите PROMATECT® достигат устойчивост на огън до 90 минути, са официално сертифицирани като носещи и неносещи стени.

Носещи дървени рамкови конструкции

Дървени трегери и колони с класове по устойчивост на огън до 90 минути, облицовани с пожарозащитни плоскости PROMATECT®.

Тавани с дървена рамкова конструкция

Тавани с дървени греди и облицовка от пожарозащитни плоскости PROMATECT®, постигат висока устойчивост на огън при малки дебелини на плоскостите. Плоскостите PROMATECT®-H с циментово свързващо вещество, са доказани като особено подходящи за облицовки, поради тяхната голяма устойчивост и ниско тегло.

Покриви от дървени греди под ъгъл

Облицовките PROMATECT®, като леки и икономични решения, също така са подходящи решения за покриви с дървени греди, изложени на огън от долната страна. Конструкциите могат да се използват за плоски покриви или покриви наклонени под всякакъв ъгъл.