Ревизионни отвори

Ревизионните отвори са необходими за рутинни и периодични проверки, поддържащи дейности, последващо окабеляване или подмяна на тръби и електрически кабели в окачени тавани и стени (шахтови стени, щендерни стени и масивни стени). Ревизионните люкове трябва да бъдат официално сертифицирани за защита от огън, като част от конструкцията, в която са монтирани. Това означава, че официалните сертификати се изискват за отворите в съответните окачени тавани или стени при излагане на огън от двете страни. Такива люкове, могат да се монтират както по време на изграждането на стената или тавана, така и в последствие. Тъй като за различните приложения се изискват различни размери, люковете се доставят на мястото на строежа предварително изготвени и готови за монтаж.

Ревизионните люкове Promat® за стени са официално сертифицирани за монтаж в изключително тънки PROMATECT® шахтови стени, щендерни стени и масивни стени, изложени на двустранно огнево въздействие.

Ревизионните люкове Promat® са подходящи за окачени тавани и са официално сертифицирани за затворени окачени тавани PROMATECT®, самоносещи се и затворени PROMATECT® тавани и в случаите на окачени тавани, за огнево въздействие от горе и/или от долу.