Пожарозащитни уплътнения

Основните принципи на съвременната пожарозащита се основават на преграждането на огъня. Всяка сграда е проектирана и разделена на няколко пожарни сектора, като с това се цели предотвратяване или забавяне разпространението на огън и дим от един сектор към друг. Основните сградни инсталации - например тръби за вода и електрически кабели - преминават през стените и таваните на секторите. Това може да доведе до значителен риск от влошаване на непроницаемостта на пожарния сектор, освен ако не се използват специални и доказани системи спиращи разпространението на пожара. Пожарозащитните системи на Promat възстановяват пожарния сектор до първоначалните му стойности на огневите му характеристики.

Promat предлага редица цялостни и ефективни решения за пожарозащита, включващи успешните и лесни за монтиране системи PROMASTOP® и PROMASEAL®:

  • пожарозащитни уплътнители
  • набъбващи пожарозащитни уплътнители
  • пожарозащитни силикони
  • покрития на водна основа
  • пожарозащитни фланци за пластмасови и метални тръби
  • пожарозащитни набъбващи ленти
  • трайно еластични набъбващи тухли и запушалки
  • пожарозащитни възглавнички на графитна основа
  • пожарозащитни мазилки
  • набъбващи уплътнения и уплътняващи системи