Стенни конструкции

За целите на спецификациите и сравнението на пожарозащитата, е направено ясно разграничаване между противопожарни стени, преградни стени, стени отделящи коридори, стени на стълбища и външни стени. Всички тези различни видове стени, за да се предотврати разпространението на пожара, трябва да спрат преминаването на пламъци и дим. Освен функциите за ограждане на пространство, стените имат и други конструктивни функции - носеща, усилваща .... Те трябва да бъдат запазени в случай на пожар, в продължение на определен период на време.

Преградни стени

Преградните стени PROMATECT® могат да бъдат определени като носещи и неносещи конструкции. В зависимост от изискванията, преградните стени могат да бъдат изградени от един или два слоя. Празните пространства в стената могат да бъдат запълнени с изолация от минерална вата, като по този начин се изпълнят изискванията за огневи характеристики, топлоизолация и звукоизолация.

Противопожарни стени

За целите на разделяне на големи сгради и създаване на ефективни пожарни сектори, Promat е разработил специални техники за сухо строителство за изграждане на носещи пожарни стени, особено полезни за приложение в индустриални сгради. Пожарните стени Promat притежават отлични звукоизолационни и акустични характеристики, изисквани в наши дни при приложения във високи сгради. Стойностите са постигнати в резултат на комбинирането на пожарозащитни плоскости PROMATECT® и слоеве негорима изолация.