Стъклени прегради / врати

Изискванията към устойчивостта на огън на прозрачните строителни елементи са същите като към останалите ограждащи елементи. От тях се очаква да предотвратят преминаването на дим и огън от един пожарен сектор към друг. Достигнатата температура от ненагряваната страна трябва да удовлетвори изискванията към този критерий. Видовете противопожарни стъкла са комплексни системи. Тежки изпитвания определят техните пожарозащитни характеристики. Системите се изпитват като неразделна част от напълно завършените конструктивни елементи, в които ще се вграждат, включително рамките, монтираните врати и задържащите, фиксиращите и уплътняващите елементи.

Promat®-SYSTEMGLAS и PROMAGLAS® са устойчиви на огън, специално съчетани остъкляващи многослойни системи. Един устойчив на огън слой се разполага между два други слоя. В случай на пожар, средният и прозрачният устойчив на огън слой се активира от топлината, създавайки високоефективен слой от пожарозащитна изолация, която е практически непроницаема.

Доставяни видове и размери:

  •     PROMAGLAS® 15, 30, 60, 90 или 120 - за остъкления с граници на устойчивост на огън от 15 до 120 минути
  •     Promat®-SYSTEMGLAS 30, 60, 90 или 120 - за остъкления с граници на устойчивост на огън от 30 до 120 минути

Всички видове стъкло са налични в различни разновидности - за вътрешни и външни конструкции и системи, за остъкления с доказани взломозащитни свойства и др.