Вентилационни системи и димоотводи

Изискванията към устойчивостта на огън на вентилационните въздухопроводи е пряко свързана с тяхното проектно предназначение, естеството и поведението на пожара и конструктивните материали, които подхранват пожарното натоварване. Характеристиката устойчивост на огън на самия вентилационен въздухопровод също има съществено значение. Възможно е да се предотврати разпространението на огън от един пожарен сектор (например между подове) към друг, през стълбищата и общите коридори, единствено ако всички строителни материали и конструктивни елементи, споделят обща класификация по реакция на огън и устойчивост на огън. Обикновено въздухопроводите от стоманена ламарина не успяват да отговорят на международно приетите изисквания за противопожарна защита. Под въздействието на огън, те бързо се нагряват и деформират. При определени обстоятелства, дори ускоряват разпространението на пламъци и дим.

Вентилационни въздухопроводи с устойчивост на огън до 120 минути

Въздухопроводи от стоманена ламарина, произведени от независим производител, могат да бъдат облицовани или облечени с пожарозащитни плоскости PROMATECT® или въздухопроводът може да бъде произведен изцяло от пожарозащитни плоскости PROMATECT®.

Когато съществуващи въздухопроводи от стоманена ламарина са облицовани, например с пожарозащитни плоскости PROMATECT®, е задължително да се изпълнят допълнителните пожарозащитни изисквания за промяна в статута на употреба.

По-икономически изгодно решение, обаче се постига чрез определяне и монтиране на изпитаните и одобрени вентилационни въздухопроводи PROMATECT® от Promat, световният лидер в професионалните противопожарни научни технологии.