Нефт и газ

Огънят е сериозна заплаха за хората и имуществото, верижен ефект, водещ до още по-тежки икономически последствия. Системите на Promat оптимизират цялостната структура на противопожарната защита на сложни сгради като високоетажни блокове, болници и обществени сгради. Официално изпитаните системи на Promat са базирани на доказана система със съвременен и иновативен дизайн. През последните 50 години, Promat предлага не само системни решения, но широка подкрепа по време на планирането и строителството. С ненадминатия си опит в производството и проектирането на активни системи за противопожарна защита, Promat продължава да бъде в челото на защитата на човешкия живот и имуществото от пожар. Услугите на Promat започват с първата техническа консултация по силата на продажбите и преминава през компютърно проектиране към конкретната реализация на проекта.

Петролната и газовата индустрия са от стратегическо значение за световната икономика. Те винаги са били уязвими по отношение на пожарната безопасност, но в наши дни са подложени на случайни заплахи за сигурността, на които рядко е обръщано серозно внимание само преди едно десетилетие. Възможността за опустошителна катастрофа е почти немислима от гледна точка на социалното, политическото, финансовото и екологичното въздействие.


Нашите конструкции

Конструкции Нефт И Газ

Открий

Нашите продукти

Конструкции Нефт И Газ

Открий

Bидео