Тунели

Огънят е сериозна заплаха за хората и имуществото, верижен ефект, водещ до още по-тежки икономически последствия. Системите на Promat оптимизират цялостната структура на противопожарната защита на сложни сгради като високоетажни блокове, болници и обществени сгради. Официално изпитаните системи на Promat са базирани на доказана система със съвременен и иновативен дизайн. През последните 50 години, Promat предлага не само системни решения, но широка подкрепа по време на планирането и строителството. С ненадминатия си опит в производството и проектирането на активни системи за противопожарна защита, Promat продължава да бъде в челото на защитата на човешкия живот и имуществото от пожар. Услугите на Promat започват с първата техническа консултация по силата на продажбите и преминава през компютърно проектиране към конкретната реализация на проекта.


Oresund tunnel uk-fire protection of concrete with mortar fendolite mii

Пожарът в тунел е огромно бедствие. Снимки от последните катастрофи ще останат в нашето съзнание завинаги. Опазването на живота на хората означава обособяване и поддържане на пътища за евакуация. Повредата на тунел от пожар води винаги до огромни финансови загуби. Разбира се възстановителните разходи също са огромни, но ефектът върху инфраструктурата е даже по-голям. Тунелите не могат да се използват месеци след пожар. Например, след пожара в тунела под Ламанша, директните възстановителни разходи са около 87 милиона евро, допълните разходи като загуби за бизнеса, подмяна на инфраструктурата, мателиали, например влакови вагони, донесе икономически загуби за 211 милиона евро.

Нашите конструкции

tунел Конструкции

Открий

Нашите продукти

Cafco FENDOLITE®

Открий