PROMADUR®

Набъбващо пожарозащитно покритие

PROMADUR® е еднокомпонентно прозрачно набъбващо покритие на водна основа, несъдържащо разтворители, предназначено за защита на дървени конструкции.

PROMADUR® е последното поколение реактивно покритие за постигане на огнеустойчивост на дървени елементи и конструктивна дървесина. Благодарение на своята изключителна прозрачност, повърхността на дървените материали остава видима, запазвайки естетиката на дървесината.

В случай на пожар, PROMADUR® набъбва, създавайки защитна изолационна пяна, която защитава основата от контакт с въздуха (кислорода), намалявайки горимостта и забавяйки преноса на енергия (топлина) от огъня към дървените елементи, като по този начин увеличава огнеустойчивостта.

PROMADUR® е предназначен за вътрешна употреба. При нормални условия не се налага нанасяне на финишно покритие. Използването на финишното покритие PROMADUR® Top Coat се препоръчва за повишаване на влагоустойчивостта и механичните характеристики (включително устойчивостта на износване).

PROMADUR® е екологично чист, поради изключително ниското съдържание на летливи органични вещества (VOC ) и липсата на формалдехид в състава.

Области на приложение

  • Огнеустойчивостта на носещи дървени елементи (колони, греди, подове и стени) може да се увеличи чрез нанасяне на PROMADUR®. Огнеустойчивостта на защитаваните елементи зависи от сечението, формата, дървесината (масивен дървен материал, нарязан, рендосан или стволов, слепен слоест дървен материал или дървени конструктивни елементи, дървени панели съединени заедно с лепила или механични крепежни елементи) и количеството на нанесеното защитно покритие. В зависимост от горепосочените фактори, PROMADUR® повишава огнеустойчивостта на дървените елементи до изключително високи класове (R 120 или дори повече).
  • PROMADUR® може да се използва и за намаляване на горимостта на дървените повърхности. Дървеният материал защитен с PROMADUR®, се класифицира до клас B-s1, d0 съгласно EN 13501-1, което е възможно най-добрата характеристика за горими материали.
  • PROMADUR® може да се прилага за широк спектър от сгради като хотели, ресторанти, училища, обществени сгради, музеи, библиотеки, офиси и частни къщи.

Предимства

  • Изключителна прозрачност
  • Дълготрайност
  • Не пожълтява с течение на времето