PROMAPAINT®-SC4

Огнезащитно покритие

PROMAPAINT®-SC4 е еднокомпонентна набъбваща боя във водна емулсия, състояща се от синтетична смола, която е специално проектирана за огнезащита на носещи стоманени, стоманобетонни и комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции.

Области на приложение

  • За вътрешно приложение
  • В големи отворени помещения
  • защитно покритие за употреба във всички условия (вътрешни, полуоткрити и открити) според ETAG 018-2 използван като ЕДО

Предимства

  • естетична, тънка и равна повърхност
  • лесна за полагане
  • може да се пребоядиса
  • отворени и затворени сечения
  • подходяща за поцинковани стоманени конструкции
  • огнеустойчивост до R 120