PROMASPRAY®-P300

Огнезащитна мазилка

PROMASPRAY®-P300 готова смес на основата на вермикулит и гипс за вътрешни приложения при машинно или ръчно полагане. PROMASPRAY®-P300 е мазилкова система с ниско тегло, която осигурява високоефективна огнеустойчивост от 15 до 360 мин.

Области на приложение

   Продуктът е подходящ за вътрешно приложение (ЕДО 350140-00-1106, тип Z

2

  ). Огнезащита на:
 • бетонни конструктивни елементи
 • стоманени елементи
 • дървени подове
 • стомано-стоманобетонни елементи с трапецовидна ламарина

Предимства

 • Лека и дълготрайна мазилка, подходяща за огнеустойчивост до 360 мин.
 • Икономични и бързо нанасяне
 • Подобрява топло и шумоизолацията
 • Огнезащита за стоманени трапецовидни плочи