PROMASTOP®-B

Пожарозащитна мека тухла

PROMASTOP®-B е постоянно еластична тухла, която се използва за предотвратяване разпространението на дим.

Области на приложение

PROMASTOP®-B е пожарозащитен уплътнител, във формата на тухла, за стени и подове. Предназначен е за защита на преминавания на единични кабели, кабелни снопове, горими и негорими тръби срещу преминаване на дим, топлина и огън. Също така тухлата може да се използва в масивни стени, като част от фугата.

Предимства

  • Постоянно еластични, не създават прах
  • Бърз, лесен и безпрахов монтаж
  • Позволява лесна подмяна на кабели и пластмасови тръби