PROMASTOP®-CC

Пожарозащитно покритие

PROMASTOP®-CC е „хибридно” огнезащитно покритие на водна основа. То обединява положителните качества от набъбващи и охлаждащите огнезащитни покрития. PROMASTOP®-CC е сигурна защита срещу дим, огън и пренос на топлина в участъците на преминаване на инсталациите.

Области на приложение

PROMASTOP®-CC е разработен като пожарозащитен запълващ уплътнител на единични кабели, кабелни снопове, горими и негорими тръби, пожарни клапи, както и самоносещи и облицовани вентилационни инсталации, в стени и подове. Освен това PROMASTOP®-CC е изпитан по EN за предотвратяване на разпространението на пламъци при кабели.

Предимства

  • Подходящо за мокри помещения (висока влажност,пръски вода)
  • Добри адхезионни свойства 
  • Шумоизолация