Резултат: Резултат:

Пожарозащитен фланец PROMASTOP®-FC Указания за работа с продукта Promat

Пожарозащитен фланец PROMASTOP®-FC Технически лист Promat