PROMASTOP®-I

Пожарозащитно покритие

PROMASTOP®-I е огнезащитно покритие на водна основа. То осигурява защита срещу дим, огън и пренос на топлина в участъците на преминаване на инсталациите. Добрата консистенция осигурява бързо и чисто полагане върху вата, с което се възпира огъня.

Области на приложение

PROMASTOP®-I и пожарозащитна обмазка за инсталации преминаващи през стени и подове. Разработен е за употреба с кабели, горими и негорими тръби, за да възпира дим, топлина и пламъци.

Предимства

  • Набъбващо покритие
  • Малки пукнатини по повърхността не засяга функциите му