PROMASTOP®-IM Grille

Набъбваща уплътняваща решетка

Решетката PROMASTOP®-IM Grille е огненабъбваща уплътняваща система за вентилационни отвори. Вентилационната решетка започва да набъбва при приблизително 190 °C и уплътнява отворите, като по този начин предотвратява разпространението на дим и огън.

Области на приложение

Решетката PROMASTOP®-IM Grille се използва като вентилационен модул в пожарозащитните стени.

Предимства

  • Модулна система
  • Тънък дизайн 
  • Устойчива на атмосферни влияния (светлина, топлина, обледеняване, UV радиация и влага)