Резултат: Резултат:

Пожарозащитен мек уплътнител PROMASTOP®-P Указания за работа с продукта Promat

Пожарозащитен мек уплътнител PROMASTOP®-P Технически лист Promat