Резултат: Резултат:

Пожарозащитна лента PROMASTOP®-W Указания за работа с продукта Promat

Уплътнения на пластмасови тръби PROMASTOP®-W Инструкции за изпълнение Promat

Пожарозащитна лента PROMASTOP®-W Технически лист Promat