PROMATECT®-200

Пожарозащитна плоскост

Самоносеща се калциево-силикатна плоскост с минерално свързващо вещество, устойчива форма и голям размер. Плоскостта се произвежда при въведени системи за: управление на качеството по EN ISO 9001; управление по отношение на околната среда по EN ISO 14001;управление на здравето и безопасността при работа, съгласно OHSAS 18001.

Области на приложение

Изпълнение на строително-техническа пожарозащита според EN стандартите в грасдкото и промишлено строителство, например огнезащита на стоманени елементи, противопожарни прегради, кутии за кабелни трасета, стенни и фасадни елементи. PROMATECT®-200 има следните предвидени употреби (според ЕДО 350142-00-1106): вътрешна употреба (тип Z2).

Предимства

  • устойчиви на въздействие от влага
  • външният вид не се влошават при употреба при мокри или влажни условия
  • експлоатационните характеристики не се влошават с времето или от влагата