Резултат: Резултат:

Огнезащита на стоманени конструкции Promat

Указания за работа с Promat плоскости

Облицовка за огнезащита на стоманени носещи конструкции PROMATECT®-200 Инструкции за изпълнение Promat

Пожарозащитна плоскост PROMATECT®-200 Технически лист Promat