PROMATECT®-XS

Пожарозащитна строителна плоскост

PROMATECT®-XS е висок клас плоскост с изключителни показатели за пожарозащита на стоманени конструкции, подходяща за колони и греди с отворени или затворени сечения. Благодарение на свойствата си, могат да се гарантира защита от R 30 до R 300. Също така плоскостта е с високи механични свойства като удароустойчивост, якост на огъване и якост натиск.

PROMATECT®-XS е с правоъгълни ръбове и не съдържа опасни вещества, също така е и природосъобразна и рециклируема.

Области на приложение

PROMATECT®-XS могат да се използват, като огнезащита (греди и колони) както в жилищни, така и в обществени сгради. Подходяща е за полу-открити употреби (тип Y, Z1 и Z2 според ЕДО 350142-00-1106).