Резултат: Резултат:

1.03 Облицовка за огнезащита на стоманени носещи конструкции PROMATECT®-XS Инструкции за изпълнение Promat

Указания за работа с Promat плоскости

Пожарозащитна строителна плоскост PROMATECT®-XS Технически лист Promat

Огнезащита на стоманени конструкции Promat