Детски музей Музейко

2015
България - София
Lee H. Skolnick Architecture + Design Partnership Team и А и А Архитекти
3.500 m²

  • Огнезащита на стоманени конструкции

България - София

Музейко е най-големият детски образователен център в Източна Европа, който отвори врати през 2015 г. в София. Той и инвестиция на фондация „Америка за България“ на стойност 20 мил. $. Построен е на територията на община Студентска върху разгърната площ от 3500 кв.м., 2000 кв.м. от които– пространство за интерактивни игри, които да събуждат любопитството на децата към наука, инженерство, екология, комуникации и изкуства, и да подпомагат по увлекателно-игрови начин желанието на малките да учат.

Изграждането на Музейко предвижда цялостна реконструкция и дострояване на съществуваща сграда, както и нейната трансформация в съвременен интерактивен детски образователен център. Интересна част от проекта са малките планини– три сложни обема, два от които са със стоманена конструкция, а третия от стоманобетон.

Противопожарните норми наложиха изискването за огнеустойчивост от R60, поради което бяха вложени 7 000kg огнезащитна мазилка PROMASPRAY®-P300 за пожарозащита на стоманените конструкции на двата новоизградени купола на Червената планина и Кафявата планина. Също така са използвани 200kg набъбваща боя PROMAPAINT®-SC4 за обмазване на усилващите греди при реконструкцията на старото тяло от сградата. Освен защита на стоманените елементи е извършена и защита на комбинираните стомано-стоманобетонни подове.