Гуми Tigar

Сърбия - Ниш
Гуми Tigar Пирот, Проект Kapa Ниш

Защитна чадъровидна структура с нисък таван от плоскости Promatect -11.000 m2 - EI 30 таван с Promatect - 10 000 m2 - EI 60

Сърбия - Ниш