Promat Международно Изследване и Развитие има лаборатории и координационен център в централата на Promat International NV в Белгия (с филиали за по-специфични дейности в Шотландия и Австрия) и осигурява тясно сътрудничество между Маркетинг и Операции. Има засилено участие в процеса на вземане на решения и определянето и прилагането на стратегията на Promat.

Пожарната лаборатория на Promat (част от Центъра за научни изследвания и технологии) изследва преградни стени, тавани, въздухопроводи, метални конструкции както и тунелни конструкции, защитени срещу пожар в екстремни условия, както и много други системи в реален мащаб, с цел да предложи на пазарите най-конкурентните и безопасни решения.

Висококвалифициран екип с разностранни умения разработва нови продукти, развива съществуващите и повишава качеството на тези произведени в различни фабрики по целия свят, за да се запази водещата позиция в пазарите за противопожарна защита и топлоизолация. Продуктите конструирани и проектирани за противопожарна защита и топлоизолация са индустриализирани съвместно с производствените инженери на най-добрите технологии за да се постигне най-доброто конкурентно съотношение на цена/производителност.

Добре оборудваните лаборатории позволяват не само работа по развитие на материали, оценка на свойствата и изследване на поведението на продуктите при огнево въздействие както и симулиране на високотемпературни условия на въздействие, а и изследване на отделни продукти в дадени системи за пожарна защита.

В края на 70-те се внедрява специфичен подход в разработването на продукти: минерална техника, концепцията за контролиране (по време на производствения процес) растежа на кристала на избрани минерални фази, които се използват за изграждане на текстури по матрична техника за високоефективни продукти.

Подходът на Promat по отношение на минералната матрична техника:

  • Минерал: избраните фази на минералите са синтезирани чрез контролирана кристална нуклеация и разтеж на кристалите.
  • Минерална инженерна технология Матрица: контролирани съвкупности от проектираните минерални фази с цел постигане на проектираните физически и химически характеристики на продуктите, насочени към дадено приложение – Матрична инженерна технология.