Pravila zaštite od požara kod čeličnih konstrukcija

Nosive čelične konstrukcije

Čelik je anorganski građevni materijal koji postaje sve bitniji, zato je u modernoj građevini sve bitnija i protupožarna zaštita čeličnih konstrukcija. Čelik je klasificiran kao negoriv materijal za koji nije potrebna posebna certifikacija, a mnogobrojni programi istraživanja pokazuju da pojedine vrste čeličnih profila mogu pod punim opterećenjem ostati otporne na požar 30 minuta, a da pritom ne moraju biti upotrijebljeni nikakvi protupožarni materijali. Unatoč tomu spomenuto vrijedi samo za ograničeni broj čeličnih profila na temelju dopuštenog faktora presjeka Ap/V.

Nosivost čeličnih konstrukcija

Čelične konstrukcije gube značajan dio nosivosti pri temperaturi od otprilike 550 °C. Prilikom požara, u mnogim slučajevima temperatura može narasti preko 550 °C u roku od samo nekoliko minuta. Požarnim ispitivanjima utvrđuju se svojstva ispitnog uzorka na temelju međunarodno priznate krivulje požara kojom se prati odnos između vremena i temperature. Rast temperature ispitnih uzoraka na otprilike 550 °C u roku od samo 5 minuta, 850 °C nakon 30 minuta i 1000 °C nakon 90 minuta, potvrđuje potrebu za djelotvornim sustavima protupožarne zaštite čeličnih konstrukcija. Robusno izdržljive, dimenzijski stabilne i lako obradive građevne ploče PROMATECT® mogu se rezati i montirati kao obloga ili kućište čeličnih konstrukcijskih elemenata na gotovo svakom mjestu u suvremenim građevinskim kompleksima. Promatovi proizvodi i sustavi pružaju znanstvena rješenja za čeličnu konstrukciju u skladu s klasifikacijom prema propisima o otpornosti na požar u trajanju od 90 do 240 minuta.

U ovoj tablici prikazano je kako čvrstoća čelika opada s rastom temperature, tj. prikazana je promjena faktora efektivne granice razvlačenja običnih čeličnih elemenata u odnosu na temperaturu.

Kako se ispituje i certificira protupožarna zaštita čeličnih konstrukcija

U ovoj tablici prikazano je kako čvrstoća čelika opada s rastom temperature, tj. prikazana je promjena faktora efektivne granice razvlačenja običnih čeličnih elemenata u odnosu na temperaturu.

Građevinski propisi obično nalažu da određeni elementi konstrukcije moraju biti otporni na požar od najmanje 30 minuta do najkraćega propisanog razdoblja. Debljina protupožarnog materijala ovisi o mnogim čimbenicima poput:

  • propisanog trajanja otpornosti na požar,
  • vrste zaštite, primjerice ploča, premaz, žbuka itd.,
  • površine dijela čeličnog profila izloženog požaru,
  • oblika i dimenzija čeličnog profila,
  • kritične temperature čeličnog elementa koju proračuna statičar.

Kako bi se utvrdilo kako ti različiti čimbenici utječu na otpornost na požar, svi Promatovi proizvodi i sustavi ispitani su u akreditiranim laboratorijima diljem svijeta prema mnogim normama. Ispitivanja obavljena u skladu s tim normama provode se i na opterećenim i neopterećenim gredama i stupovima zaštićenima protupožarnim materijalom. Temperature površine čelika prate se uz pomoć termo-parova kako bi se procijenila svojstva protupožarne zaštite.

Primjerice, na temperaturi od 700 °C efektivna granica razvlačenja čelika razreda 43 (S275) iznosi 0,23 x 275 = 63,25 N/mm2.

Ispituju se i mnogi neopterećeni profili kako bi se dobili podaci za analitički proračun, izmjerila točna količina potrebne zaštite za najčešće čelične profile i osiguralo različito trajanje otpornosti na požar.

Oblik čeličnog profila također može imati važnu ulogu u utvrđivanju potrebne debljine zaštitnog materijala prilikom protupožarne zaštite čeličnih konstrukcija.

Za više informacija o čeličnim profilima obratite se lokalnoj Promatovoj ekipi.

Dodatne su informacije dostupne i u našoj rubrici za preuzimanje dokumenata.

Tehnička pomoč Promat stučnjaka

Pomoć za vaš projekt

Tehnička pomoč Promat stučnjaka

Imate li još kakvih pitanja?

Obratite se našem tehničkom odjelu za savjet!

 

 

ZATRAŽITE TEHNIČKU POMOĆ >>