Kanali za elektro- instalacije

Zbog požarnog odvajanja, praktičnosti i jednostavnosti električni kabeli i cijevi za ostale vitalne instalacije često se ugrađuju u hodnike i razvode u susjedne sobe i prostorije. Hodnici također služe kao pristupni i evakuacijski put u slučaju požara. Kabelske instalacije su zato izložene specijalnim rizicima i potrebno im je posvetiti posebnu pažnju. Električni kratki spoj još uvijek je glavni uzrok požara, dim i otrovni plinovi se često akumuliraju u pristupnim i evakuacijskim putevima, izlažući opasnosti stanare, korisnike i spasioce.

Dva ispitana i dokazana rješenja su najbolja za učinkovitu zaštitu od požara:

  • PROMATECT®  instalacijski kanali za kabele za  izloženost vatri iznutra: PROMATECT® kabelski kanali zaustavljaju i sprječavaju vatri i toplini da se šire iz kanala prema van u ostale prostore, kao što su evakuacijski putevi u hodnicima, koji ostaju uporabljivi kroz zahtjevani vremenski period.
  • PROMATECT® obloge kabela izložene vatri izvana: PROMATECT® kanali za kabele su projektirani da zadrže funkcionalnost kabelskih instalacija i isto  tako zaštite okolne prostore. Neke instalacije kao naprimjer električne instalacije napajanja panik rasvjete moraju zadržati funkciju u nekim kritičnim prostorijama.

Ostali sistemi uključuju:

  •     sprinkler sustav
  •     sustav požarnih alarma
  •     dizala za evakuaciju
  •     panik rasvjeta
  •     sustavi za odvod dima i topline
  •     sustavi pomoćnog napajanj