Protupožarno brtvljenje

Temeljna pretpostavka moderne zaštite od požara je bazirana na principima požarnih sektora. Svaka zgrada je projektirana u nekoliko požarnih sektora, da spriječi ili uspori širenje požara i dima iz jednog sektora u drugi. Vitalne instalacije u zgradama, na primjer cijevi za vodu i električni kabeli - prodiru kroz protupožarne zidove i stropove. Ti prodori imaju potencijal ozbiljno ugroziti cjelovitost protupožarnih sektora, osim ako nisu primjenjeni specijalni i dokazani sistemi protupožarnog brtvljenja. Promat sistemi protupožarnog brtvljenja vraćaju cjelovitost protupožarnog sektora na prvotni nivo vatrootpornosti.

Promat pruža više integriranih i djelotvornih prorupožarnih rješenja, ona uključuju uspješnu i jednostavnu ugradnju PROMASTOP® and PROMASEAL® sistema:

  • protupožarne brtve
  • intumescentne protupožarne brtve
  • protupožarni silikon
  • premazi na bazi vode
  • protupožarne obujmice za plastične i metalne cijevi
  • protupožarne ekspandirajuće trake
  • trajno elastične intumescentne ciglice i čepovi
  • protupožarni jastuci na grafitnoj bazi
  • protupožarni mortovi
  • intumascentne brtve i brtveni sistemi