Zidne konstrukcije

Za učinkovitu protupožarnu zaštitu vrlo su važni požarni zidovi, pregradni zidovi, hodnički pregradni zidovi, stubišni zidov i vanjskih zidovi. Sve ove različite vrste zidova moraju zaustaviti prodor vatre i dima kako bi se spriječilo širenje požara. Osim funkcije zatvaranja prostora, zidovi imaju i druge konstruktivne funkcije - nosivost, ojačanje, ... koje moraju biti sačuvane u slučaju požara tijekom određenog vremenskog perioda.

Pregradni zidovi

PROMATECT®  pregradni zidovi mogu biti specificirani kao nosive i nenosive zidne konstrukcije. Zavisno o zahtjevima, pregradni zidovi mogu biti montirani u jednom ili dva sloja. Izolacija od mineralne vune može se koristiti za ispunu međuprostora u zidovima,čime se ispunjavaju zahtjevi protupožarnosti, toplinske  i zvučne izolacije.

Protupožarni zidovi

Promat je razvio specijalne suhomontažne nosive protupožarne zidove u svrhu pregrađivanja većih građevina i kreiranju učinkovitih protupožarnih sektora, korisnih u industrijskim građevinama. Promat protupožarni zidovi postižu odlične zvučno izolacione i akustičke vrijednosti koje se zahtijevaju u primjeni u modernoj visokogradnji. Te vrijednosti se postižu kombinacijom PROMATECT® protupožarnih ploča i negorivih slojeva izolacije.