okoliš, zdravlje i sigurnost logotipPožar izaziva velike ekološke štete, uglavnom u obliku zagađenja zraka. Utjecaj može biti tako velik da se velika područja moraju evakuirati.

Naš moto je "protupožarna sigurnost je ekološka sigurnost"!

Unaprijeđujući protupožarnu sigurnost u graditeljstvu, mi imamo pozitivan učinak na okoliš i zdravlje. Kvaliteta se može prepoznati u našim proizvodima, ali kvaliteta također ima drugu dimenziju: okolišnu, sigurnosnu i zdravstvenu. Sve više smo svjesni da moramo očuvati naš planet za našu djecu i unuke

Okrutna lekcija iz nedavne povijesti naučila nas je da ne možemo nastaviti zagađivati i zanemarivati ljudsko zdravlje bez plaćanja visoke cijene. Štoviše, Promat kontinuirano radi na održivom rastu tako da:

  • stvara sigurno radno okruženje za sve svoje zaposlenike
  • kontrolira i minimalizira moguće negativne utjecaje na okoliš
  • uključuje mjere zaštite okoliša,zdravlja i sigurnosti (EHS) pri razvoju svojih proizvoda i sistema
  • kontinuirano poboljšava svoju kvalitetu zaštite okoliša zdravlja i sigurnosti (EHS)
  • potičući otvoreni dijalog sa svojim dioničarima baziran na činjenicama & brojkama
  • koristi provjeru EHS kao standardnu proceduru pri spajanjima& akvizicijama, investicijama & prodajama
  • primjenjuje EHS načela na sve Promat-ove podružnice.