PROMADUR®

Protupožarni premaz

PROMADUR® je pojedinačno zapakirani prozirni protupožarni premaz za drvene konstrukcije na bazi vode bez otapala.

PROMADUR® je zadnja generacija reaktivnih boja otpornih na požar, za drvo i konstruktivne drvene elemente. Zahvaljujući velikoj prozirnosti, površina drvenih materijala ostaje vidljiva, zadržavajući estetiku prirodnog drveta.

U slučaju požara, PROMADUR® se širi stvarajući zaštitnu izolacionu pjenu koja štiti podlogu od kontakta za zrakom (kisikom), smanjujući gorivost i usporavajući prijenos energije (topline) s vatre na drvene elemente, te na taj način povećava otpornost na požar.

PROMADUR® je dizajniran za uporabu u zatvorenim prostorima. Završni premaz nije nužan u normalnim uvjetima. Primjena PROMADUR® Top Coat-a je preporučljiva zbog povećane otpornosti na vlagu i mehanička svojstva (uključujući abrazivnu otpornost).

PROMADUR® je ekološki proizvod, zbog izrazito maloga udjela hlapivih organskih spojeva te zato što ne sadrži formaldehid.

Područje primjene

  • Otpornost na požar nosivih drvenih elemenata (stupova, greda, podova i zidova) se može povećati uporabom PROMADUR®-a. Otpornost na požar zaštićenih elemenata ovisi o presjeku, obliku, različitim tipovima drvene građe (puno drvo, piljena drvna sirovina, obrađena drvena građa, ljepljeno lamelirano drvo ili konstruktivni proizvodi na bazi drveta, drvene ploče spojene pomoću ljepila ili mehaničkim priborom) i količini nanesenog zaštitnog sloja. Ovisno o gore navedenim faktorima, PROMADUR® poboljšava klasifikaciju otpornosti na požar drvenih elemenata, sve do izrazito visokih klasa otpornosti na požar (R 120 ili više).
  • PROMADUR® se također može koristiti za smanjenje gorivosti drvenih površina. Drvena građa zaštićena sa 300 g/m2 PROMADUR®-om je klasificirana do B-s1, d0 u skladu sa EN 13501-1, što je najbolje moguće požarno svojstvo gorivih materijala.
  • PROMADUR® se može primijeniti u širokom rasponu zgrada, poput hotela, restorana, škola, javnih objekata, muzeja, knjižnica, ureda i privatnih kuća.

Prednosti

  • Ekstremno dobra prozirnost
  • Dugotrajnost
  • Ne mijenja boju (ne žuti) vremenom