PROMAPAINT®-SC3

Reaktivni protupožarni premaz

PROMAPAINT®-SC3 je protupožarni intumescentni premaz na bazi vode za protupožarnu zaštitu čeličnih, betonskih i zidanih masivnih konstrukcija.

Područje primjene

  • unutar građevina
  • otvorene hale
  • zaštitni premaz namijenjen za sva područja primjene (unutarnja, polu-izložena i vanjska) prema ETAG 018-2 upotrebljen kao EAD

Prednosti

  • estetika površine (tanki film bez spojeva)
  • jednostavan za primjenu i može se bojati
  • za otvorene i zatvorene čelične profile
  • pogodno za pocinčane čelične profile
  • poboljšavanje otpornosti na požar za nosive elemente od cigle i armiranog betona
  • klasa otpornosti na požar do R(EI) 180