Muzeiko muzej – izolacija čelične i betonske gradnje

2015
Bugarska - Sofija
Lee H. Skolnick Architecture + Design Partnership Team and A&A Architects
3.500 m²

  • Protupožarna zaštita čelične konstrukcije

Bugarska - Sofija

Muzeiko je najveći dječji znanstveni centar u istočnoj europi, otvoren je 2015. u Sofiji. Muzeiko je investicija zaklade "Amerika za Bugarsku", a ukupni trošak projekta bio je 20 miliona $. Prostire se na 3.500 m2 od kojih je 2.000 m2 posvećeno interaktivnim igrama koje ciljaju na stimuliranje dječjeg interesa za znanost, inženjerstvo, ekologiju, komunikaciju, umjetnost i da potiče djecu na učenje.

Faza izgradnje zahtjevala je sveobuhvatnu rekonstrukciju i proširenje postojeće zgrade, transformirajući ju u moderni dječji edukacijski centar. Zanimljiv dio projekta su tri male planine - tri komplicirana objekta, dva su napravljen od čelika, a jedan od betona.      

Zahtjevi za klasom otpornosti na požar bili su R 60 tako da je 7.000 kg protupožarnog morta PROMASPRAY®-P300 upotrebljeno za protupožarnu zaštitu nosive čelične konstrukcije dvije novoizgrađene kupole - Crvene planine i Smeđe planine. Isto tako primjenjeno je oko 200 kg intumescentnog premaza PROMAPAINT®-SC4 na čeličnim nosivim gredama prilikom obnove postojeće zgrade. Štoviše zaštićeni su i kompozitni podovi.