Passzív és aktív tűzvédelmi megoldások holisztikus alkalmazása

Passzív tűzvédelem
Aktív tűzvédelem

Tűz esetén a jó épülettervezés és -karbantartás alapvető fontosságú a bent tartózkodók biztonságos evakuálásának elősegítéséhez, a tűz terjedésének minimalizálásához és a mentőcsapatok számára elfogadható biztonsági feltételek megteremtéséhez. Az idő kritikus fontosságú: a legjobb tűzvédelmi megoldások figyelembe veszik az egyes épületek speciális kialakítását; hogyan használják az épületeket a bennük tartózkodók; aktív és passzív lépéseket kombinálnak holisztikus megközelítésben.

A kihívást a tűz kontrollálása jelenti, ha az már elérte teljesen kifejlett állapotát, vagyis azt a pontot, amikor a leghevesebben ég (tűzátcsapás). Ekkor minden épület esetében az a cél, hogy az anyagok a lehető leghosszabb ideig tudják visszatartani a tüzet, ezzel lehetővé téve az emberek számára a menekülést, a mentőcsapatok számára pedig a biztonságos mentést.

Mindez a passzív védelemnek és aktív védelemnek nevezett műveletek kombinálásával érhető el.

Az aktív védelem, pl. a beépített tűzjelző berendezések, a beépített tűzoltó berendezések, a tűzoltó készülékek, a tüzivízvezetékek és füstelvezetők, segíthetnek visszatartani a tüzet, megvédeni az ingatlant és az épületben tartózkodók életét. A hatékony működés érdekében ezeket a rendszereket automatizálni kell, így amikor egy létesítményben füstöt vagy tüzet érzékelnek, a füst-/tűzjelzők riasztják az épületben tartózkodókat. A beépített oltórendszerek és a tűzoltó készülékek segíthetnek lelassítani a tűz terjedését, amíg a tűzoltóknak lehetőségük lesz beavatkozni. A füstelvezető rendszerek, például a tetőkibúvók, vagy a gépészeti berendezések, például a füstelszívó ventilátorok és füstvezetékek, meghosszabbíthatják a tűzátcsapásig eltelő időt, vagy teljes mértékben meg is akadályozhatják azt. Biztosítják, hogy a kimenekítés alatt elfogadható mértékű legyen a füst.

A passzív tűzvédelem azon rendszereket jelenti, amelyek tűzgátló falak, tűzvédő álmennyezetek és szerkezeti védőelemek használatával szakaszokra határolják az épületet, ezzel megelőzve a tűz gyors terjedését, és védve az épület szerkezetét ameddig csak lehetséges, időt adva az épületben tartózkodóknak a menekülésre.

Az aktív rendszerek nem tudnának a passzív tűzbiztonsági anyagok nélkül működni, így a két megközelítésnek együtt kell megfelelően működnie – a beépített tűzoltó berendezés nem tudja elfojtani az épületben keletkezett tüzet, ha leomlik az azt tartó födém.

A passzív tűzvédelem alapelvei

A térelhatároláshoz a falaknak, födémeknek és szerkezeti elemeknek bevizsgált tűzállósági jellemzőkkel kell bírniuk. Alapvető fontosságú, hogy ezek a szakaszoló elemek ne csak az egyszerűsített tűzállósági tesztkonfigurációkban, hanem valós helyzetekben is megfelelő teljesítményt nyújtsanak. Például, a sarkok, a falak vagy a födémek melletti csatlakozóidomok, a felfüggesztő és tartóelemek, a rögzítési módszerek és kapcsolóelemek mindegyike kritikus pontot jelent, amelyeket elemezni és tesztelni kell valós körülmények között is.

Az összes nyílást, kapcsolóelemet, cső- vagy kábelátvezetést megfelelő védelemmel kell ellátni, mivel ezek segíthetik a tűz és a füst terjedését, ennek következtében pedig alááshatják a szakaszhatárolási elvet.

A nagy területeken, pl. közösségi helyiségek födémein lévő nyílásokat vagy réseket az ilyen jellegű felhasználásra tervezett termékek és rendszerek használatával teljesen és megfelelően le kell zárni. Ilyen rések lehetnek a kapcsolóelemek vagy a gyenge kivitelezés miatti nyitott terek, illetve a szerkezet mozgása miatt meghagyott terek.

A tervezés során figyelembe veendő két legfontosabb dolog a több menekülési útvonal kialakítása és – magas épületek esetén – legalább két, egymástól távol elhelyezett lépcsőház létrehozása. A lépcsőházakat túlnyomással kell kialakítani, és úgy kell megtervezni, hogy tűzbiztos szakaszok legyenek, amelyek távol tartják a füstöt. A lépcsőházakból – és általában a menekülési útvonalakról – ajánlott mindig mellőzni az éghető anyagokat, és lehetőleg nem éghető anyagokat kell azokban használni.

Egyes országokban a nemzeti szabályozás lehetővé teszi az olyan magas lakóépületek felépítését, amelyekben mindössze egy lépcsőház van, feltéve, hogy azokat megfelelően tervezik meg, míg más országokban engedélyezik a teljesítményalapú megközelítést (az úgynevezett tűzbiztonsági gépészetet), amikor a tervezőknek saját maguknak kell felmérniük a lépcsőházak számát és a kiürítési időket.

A fő passzív tűzvédelmi intézkedések a következők: biztonsági zónák és szuperhatékony szakaszok – olyan nem lakott szintek és helyiségek, amelyek tűzellenállása a normálnál jelentősen nagyobb.

Az evakuálás tekintetében a menedékként szolgáló szinteknek számos előnyük van: ezeken a helyeken megpihenhetnek a menekülők; csökken annak az esélye, hogy a lépcsőházak és liftaknák megteljenek füsttel; itt a mozgáskorlátozott és/vagy sérült menekülők is biztonságban lesznek; eligazítási pontként szolgálhatnak a mentésben résztvevő csapatok számára; és akár tűzoltóbázisként is funkcionálhatnak.

Természetesen egy passzív tűzvédelmi rendszer csak akkor lesz hatékony, ha megfelelően telepítik. Az egyes országokban a vonatkozó helyi tűzvédelmi kódex és jogszabály az irányadó:

  • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Az optimális rendszer kialakítása

A kiváló minőségű konstrukció, a passzív és aktív védelem hatékony kombinációja, a menekülési útvonal kialakítása, a telepítés és a folyamatos kockázatkezelés kritikus fontosságú. Tűz esetén ezek mindegyike hozzájárul az épületben tartózkodók és a mentőcsapatok biztonságához, illetve az épület által képviselt érték védelméhez.

Ezekhez társul a megfelelő anyagok és rendszerek meghatározása, amelyeket valós körülmények között, a megfelelő telepítés, átvizsgálás és karbantartás mellett kell tesztelni, az épületben tartózkodók és az ingatlantulajdonosok nyugalmának biztosítása érdekében.

Szakértő műszaki támogatása Promat

Segítünk önnek projektjében

Szakértő műszaki támogatása Promat

További kérdése van?

Forduljon műszaki tanácsadó részlegünkhöz!

 

MŰSZAKI SEGÍTSÉGET KÉREK >>