Un incendiu produce mari daune mediului, în principal sub forma poluării aerului. Impactul poate fi atât de mare, încât devine necesară evacuarea mai multor încăperi sau clădiri.

Motto-ul nostru este: "siguranţa la foc înseamnă siguranţă pentru mediul înconjurător"!

Prin îmbunătățirea siguranței la foc în domeniul construcțiilor, avem o influență pozitivă asupra mediului și sănătății.

Calitatea se regăseşte în performanța produselor și serviciilor noastre, dar calitatea are şi o altă dimensiune: sănătatea și siguranţa mediului. Este clar din ce în ce mai mult, că trebuie să ne prețuim planeta, pentru copiii și nepoții noștri.

Lecțiile dure din trecutul recent ne-au arătat, că nu putem continua să poluăm planeta și să ignorăm sănătatea oamenilor, fără să plătim un preț mare pentru faptele noastre.

Prin urmare, Promat se concentrează în continuu asupra unei creșteri durabile prin:

• crearea unui mediu de lucru sigur pentru toţi angajaţii săi
• controlarea şi reducerea la minim al impactului negativ asupra mediului
• includerea cerinţelor EHS în dezvoltarea produselor și sistemelor
• îmbunătățirea permanentă a performanțelor EHS
• promovarea unui dialog deschis cu părțile interesate pe baza faptelor și cifrelor
• folosirea experienței din EHS ca practică standard pentru fuziuni şi achiziţii, investiţii şi cesiuni
• aplicarea politicii EHS pentru toate entităţile Promat.