Promat SEE (South East Europe) je spoločnosť zameraná na trh prinášajúca zákazníkom technické riešenia. V regióne je lídrom v požiarnej ochrane a vysokoteplotných izoláciách. Produkty a systémy Promat sa používajú pre pasívnu požiarnu ochranu v rôznych priemyselných odvetviach a použitiach. Zamerané sú aj na vysokoúčinné izolácie pri vysokých a nízkych teplotách a to aj pri plnení ďalších požiadaviek ako sú akustika, mechanické vlastnosti, odolnosť proti vlhkosti a podobne. Treba povedať, že naše produkty sú skúšané, klasifikované a certifikované podľa Euróskych noriem. Promat SEE nielen ponúka systémové riešenia, ale je zameraný aj na zákaznícku podporu počas navrhovania a realizácie konštrukcií.